Sun Of Art

Regulamin galerii

Galeria Sun of Art prezentuje Malarstwo wspólczesne, Dzieła Sztuki i Antyki.

 

Ukazane zdjęcia prac artystycznych mogą różnić się niewiele od oryginałów, podobnie też nie wszystkie prace jak i cena aktualnie zamieszczone w galerii mogą być dostępne. W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania Praw Autorskich na szkodę osób trzecich galeria sun of art nie ponosi odpowiedzialności.

Sunofart.eu przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe są fałszywe.

Użytkownicy zalogowani sunofart.eu zobowiązani są do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz  postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w galerii sunofsrt.eu  może prezentować jedynie malarstwo własnego autorstwa  których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów,  uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

Sunofart.eu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, niezgodnych z normami społecznymi
oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami  z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów (malarstwa antyku dzieła sztuki) w galerii sunofart.eu, 
Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,  koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

Zakupione prace dostarczamy za pomocą firm kurierskich  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszelkich dokładnych informacji dotyczacych zakupu prac artystycznych udzielamy drogą e-mail lub telefonicznie.

Kupujący ponosi koszty dostawy.    

 

 

 

 

 

 

Sun Of Art


23-400 Biłgoraj

tel. 601 668 883

e-mail: info@sunofart.eu